Oversigt over Icehearts Europe-modellen

IceheartsEurope er ikke en idrætsorganisation! Det er et initiativ, inspireret af Icehearts Finland, der bruger sport og fysisk aktivitet som et pædagogisk værktøj. De følgende afsnit er her for at hjælpe dig med at give de vigtigste elementer i modellen i en nøddeskal - så du får en bedre forståelse af din nye spillebane.


En ordliste over nøglebegreber

Icehearts Europe er et forebyggende program rettet mod dårligt stillede børn og unge med en idrætstilgang, hvor NGO’er rekrutterer dedikerede fagfolk - Icehearts-mentorerne - til at støtte de involverede børn og unge i forskellige sammenhænge (f.eks. i og uden for skoletiden).

I dette afsnit vil vi definere nogle væsentlige begreber og nøgleudtryk. Dette er en hurtig onboarding-fase for at sikre, at vi alle taler det samme sprog.
Finland - hvor det hele startede

Icehearts Finland yder konsekvent, langsigtet og holistisk støtte til sårbare, dårligt stillede børn og unge. Det er et evidensbaseret, meget virkningsfuldt program, der blev skabt i Finland i 90'erne. Icehearts Finland blev tildelt den europæiske pris for social integration gennem sport i 2016 i kategorien "Integration of Populations at Risk". Det er også blevet anerkendt som en model for bedste praksis inden for EU's markedsplads for bedste praksis for ikke-smitsomme sygdomme i 2021.

Den følgende video fortæller historien om Icehearts Finlands oprindelse.

Bemærk venligst, at det er et stykke tid siden, videoen blev udgivet. Efter udgivelsen er historien om Icehearts Finland fortsat, og aktiviteterne har udviklet sig. Det visuelle nedenfor giver et billede af, hvor programmet er nu:


Icehearts Europa: Konceptet

I dette afsnit vil vi skitsere modellen for Icehearts Europe. Ved hjælp af Icehearts Finlands gode praksis har det uafhængige partnerskab bag Icehearts Europe skabt en tilpasset model til EU-landene for at tage højde for det specifikke ved Icehearts Europe-projektet OG de forskellige sociale kontekster i Europa.

Gennem en omfattende og støttende tilgang har Icehearts Europe-modellen til formål at forebygge social marginalisering og fremme sundhed og mentalt velvære gennem en aktiv livsstil og dermed forbedre de psykosociale færdigheder hos udsatte børn og unge.

Mens hvert land vil tilpasse Icehearts Europe-modellen, så den passer til deres egen kontekst, har vi identificeret nøgleelementer, der vil fungere som fællesnævnere:

  • PRINCIP: Barnet/den unge kommer ALTID i første række
  • MÅLGRUPPE: Dårligt stillede børn og unge i alderen 6-18 år, som lever i udsatte, dårligt stillede og sårbare positioner, og som har brug for særlig støtte og opmærksomhed.
  • KERNEAKTIVITET: Sportshold som FUN-aktivitet
  • REFERENCEPUNKT: Mentoren som den ene gode voksne
  • HOLISTISK TILGANG: Alle aktiviteter, relationsopbygning og netværk tjener det overordnede mål at fremme alle børns mentale sundhed og trivsel.
  • SAMARBEJDE: Samarbejde på flere niveauer med skoler, lokalsamfund og kommuner.

"Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor HADEA can be held responsible for them."