Reflekter, forbind og giv feedback

Du er nu nået til den sidste del af dette træningsværktøj. Læringsresultater

 1. Beskriv de vigtigste aspekter af programmet.
 2. Evaluer dine egne styrker og svagheder som mentor.
 3. Identificer dine vigtigste interessenter, som vil støtte dit program.
 4. Mål din selvtillid i forhold til at planlægge og implementere den individuelle støtteplan.

REFLEKTÉR - Din Icehearts Europe Mentor-rygsæk og ønskeliste

Brug et øjeblik på at reflektér over, hvad du har lært på dette kursus. Nedenfor er en liste over færdigheder, som du vil skulle bruge og anvende som mentor:

Icehearts Europes liste over færdigheder og kompetencer:

 • Planlægning
 • Tålmodighed
 • Forståelse af unge menneskers problemer
 • Forståelse for andre kulturer
 • At lytte
 • Netværksarbejde
 • kommunikationsfærdigheder
 • Hjælpe børn eller unge med at
 • Udforske deres identitet og kultur
 • Håndtering af risiko og adfærd i arbejdet med børn og unge
 • Kommunikere effektivt med børn og unge
 • Hjælp til personlig udvikling hos børn og unge

Øvelse 1: Tag et stykke papir og del det i to. På venstre side tegner du din rygsæk. Til højre tegner du en magisk lampe. Træk de færdigheder, du føler dig sikker på, ned i rygsækken. Tilføj de færdigheder, du gerne vil forbedre, til ønskelisten.

Øvelse 2: Når du har gennemført aktiviteten, skal du skrive et kort afsnit om tingene på din ønskeliste. Svar på disse spørgsmål:

 • Hvilken yderligere træning/information tror du, at du har brug for?
 • Hvordan vil du handle for at få den træning og information?

FORBIND dig med dig selv og andre

Det starter med dig selv. Du kan ikke gøre en stor indsats, hvis du ikke har det godt og føler dig støttet.

De følgende øvelser og tips er her for at minde dig om, at du skal tage din iltmaske på først.

Øvelse 1: Få et klart billede af, hvordan dit støttesystem ser ud. Du kan bruge denne refleksionsramme:

I de følgende videoer deler Icehearts Finland-mentorer deres metoder til selvregulering af deres velbefindende. Vi håber, at de kan inspirere dig til også at huske på det.


GIV FEEDBACK

TILLYKKE!

Inden du går, vil vi bede dig om at give os feedback på din oplevelse med Icehearts Europes træningsværktøj for mentorer. DIN FEEDBACK ER AFGØRENDE FOR OS. Den vil hjælpe os med at forbedre ikke bare dette værktøj, men også fremtidige træningsværktøjer, som vi måtte udvikle.

Det er anonymt at udfylde spørgeskemaet, og det tager dig ca. 5 minutter.

Vi takker dig på forhånd for din tid.


"Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor HADEA can be held responsible for them."