Kogu oskusi ja julgust, et alustada Icehearts Euroopa mentorina

Oled alustanud teekonda, et mõista Icehearts Euroopa mentori rolli. Järgmine peatükk selgitab antud rolli veelgi põhjalikumalt.

Veebipõhine koolitus keskendub neljale põhitegevusele:

(Kohandatud Uus-Meremaa Noorte Mentorvõrgustiku näitel, 2018)

Icehearts Euroopa mentori korduma kippuvad küsimused

Järgnevalt on toodud küsimused ja vastused, mida Icehearts Euroopa mentori tegevuste ja rolli kohta on küsitud. Täiendame neid jooksvalt kogu projekti vältel.
Usalduse loomine

Icehearts mentori peamine ülesanne on luua usaldust ja turvatunnet. Järgnevalt mõned nõuanded, kuidas edukalt usaldust luua.

Enne vaatame, milliseid kogemusi jagavad Soome Iceheartsi programmis osalenud lapsed, lapsevanemad, õpetajad ja sotsiaaltöötajad.

Varasemale kogemusele toetudes toome välja nõuanded ja näpunäited, kuidas usaldust luua:

 1. Piiride seadmine
 2. Näita välja oma soovi olemas olla ja aidata
 3. Ole järjekindel: ära kunagi anna lubadust, mida ei suuda pidada

Ole võimaldav mentor

Teine oluline mentori põhimõte on keskenduda suhetele laste ja noortega.

Enne edasi liikumist, palun võta 3-4 minutit järgmise harjutuse jaoks.

Harjutus 1: Vaata allolevaid pilte. Milline nendest piltidest kirjeldab kõige paremini teie ettekujutust Iceheartsi mentorist?

Milliseid omadusi seostate iga pildiga?

Näiteks Puu: vastupidav ja usaldusväärne.Icehearts Soome mentorite kogemuste põhjal on koostatud järgnev nimekiri mentori olulisematest omadustest:

 • Hindan noori talente ja märkan nende tugevusi, isegi halbadel päevadel
 • Ma kiidan neid ja rõhutan nende tugevusi
 • Olen huvitatud laste ja noorte elust; mis neid inspireerib, kas neil on sõpru, kuidas koolis läheb, kuidas kodus ja vabal ajal läheb?
 • Annan treeningutel lastele võimalust jagada ja rääkida teemadel, mis on neile tähtsad
 • Küsin alati nende arvamust, võtan arvesse nende soove ja seejärel teeme üheskoos otsuse
 • Tean, et ükski laps ega noor ei käitu tahtlikult halvasti, sellise käitumise või motivatsioonipuuduse taga on tihtipeale hirm ebaõnnestumise või surve ees
 • Ma vabandan oma vigade pärast ja õpin neist
 • Keerulistes olukordades olen toetav täiskasvanu; säilitan rahu ja positiivse meele; aktsepteerin probleemi

Harjutus 2: Võta aega, et uurida järgmisi küsimusi. Millised oskused sul juba olemas on? Milliseid neist oskustest soovid veelgi arendada?


"Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor HADEA can be held responsible for them."