Kuidas spordi ja kehalise aktiivsuse kaudu toetada ja tõsta vähemate võimalustega laste ja noorte heaolu

Koolitusmaterjal Icehearts Europe projekti mentoritele

Mis on Icehearts Europe projekt?

ISCA ja Soome riigi poolt ellu kutsutud pikaajaline toetusprogramm vähemate võimalustega noortele. Iceheartsi projekti raames teevad koostööd 10 partnerit 8-st erinevast EL-i riigist, eesmärgiga käivitada üleeuroopaline programmi laiendamine. Projekti elluviimist toetab EU4Health Action ja alates 2023. aastast viivad projekti tegevusi ellu 5 riiki: Eesti, Solveenia, Taani, Hispaania ja Itaalia.

Miks see projekt on tähtis?
Miks peaksid koolitusel osalema?

Koolitusel osaleja saab Iceahearts Euroopa mentori väljaõppe ja palju uusi teadmisi ja kogemusi. Need materjalid on täienduseks SPINi treenerite tavapärastele koolitustele.

Mida õpid?

Peale veebikoolituse lõpetamist Iceheartsi mentor:

 • Teab, mis on Icehearts Soome projekti olulised põhimõtted
 • Teab, milline peab olema mentori ja noore omavaheline suhe
 • Teab, kuidas mentor ja noor saavad seada ühised eesmärgid
 • Koostab ja viib ellu Icehearts Euroopa pilootprojekti tegevusi

Tähelepanek: need materjalid on koostatud ja neid kasutatakse Icehearts Euroopa projekti tegevuste elluviimiseks ning need ei ole Soome organisatsiooni Icehearts ry ametlikud koolitusmaterjalid ega seisukohad.

Oluline info koolituse läbimiseks
 • Koolituse läbimiseks kulub kuni 90 minutit.
 • Koolituse läbimiseks ava teemad alloleval teekaardil toodud järjekorras (seda saad teha lihtsalt pealkirjale klõpsates). Iga teema lõpus ootab sind väike test, mis aitab õpitud teadmisi kinnistada.
 • Iga koolituse video puhul saad lisada subtiitrid ja automaattõlke. Selleks toimi järgmiselt:
  1. Klõpsa klaviatuuriikooni all paremas servas, et lülitada sisse subtiitrid/CC valik
  2. Klõpsa hammasrattaikoonil ’Seaded’ ja vali automaattõlkeks sobilik keel
 • Koolituse lõpetamiseks tuleb läbida kõik teemablokid, sooritada iga teemabloki lõpus olevad enesekontrolli harjutused ning täita tagasiside küsimustiku.

"Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor HADEA can be held responsible for them."