Icehearts Euroopa mudeli peamised põhimõtted

Osalejad oskavad:

  • Defineerida spordimeeskonna kontseptsiooni ja kuidas see erineb meeskonnaspordist.
  • Selgitada, kuidas spordimeeskonnas osalemine aitab kaasa osaleja isiklikule arengule ja toetab tema heaolu.
  • Selgitada, kuidas spordimeeskonnas osalemine toetab osaleja otsustamisvabadust ja iseseisvumist.
  • Defineerida ja kirjeldada Icehearts mentori peamisi omadusi, põhimõtteid ja ülesandeid.

Icehearts Euroopa spordimeeskonna filosoofia

"Spordimeeskonna" kontseptsioon on Iceheartsi mudelis kesksel kohal. See on spordipõhine mudel, kus laste ja noorte grupid liituvad spordiringidega, mida juhendab mentor.
Icehearts Euroopa Mentor: fookus ja omadused

Icehearts Euroopa mentori eesmärk: on pühendunult ja pikaajaliselt pakkuda lastele ja noortele kasvukeskkonda, kus olulised väärtused on võrdsus, turvalisus, hoolivus.

Icehearts Euroopa mentori väärtused: hoolimata võimalikest takistustest pakkuda lastele ja noortele nende isiklikest huvidest ja eelsoodumustest lähtuvalt parimat keskkonda.

Icehearts Euroopa mentori peamised ülesanded.

On kohandatud vastavalt SPINi tegevustele. Mentori töö on väga iseseisev, kuid seda tehakse alati koostöös laste ja noorte, pere ja huvigruppidega. Seetõttu võivad erinevad mentorid tegutseda erinevalt ning Icehearts Euroopa spordimeeskondades on ka erinevaid tööviise, sõltuvalt laste ja noorte olukorrast.KOKKUVÕTE: Mentori peamine ülesanne on toetada ja suunata oma meeskonna noori eesmärgiga edendada nende sotsiaalseid ja emotsionaalseid ning enesejuhtimise oskusi. Need oskuses on vajalikud sotsiaalse tõrjutuse vältimiseks ja noore positiivse arengu soodustamiseks.

Icehearts’i mentor ei tööta kunagi üksi. Mentori on värvanud ning tema tegevusi toetab Icehearts programmis osalev Eesti organisatsioon MTÜ SPIN. Mentori suurim mõju avaldub siis, kui ta teeb aktiivselt koostööd kogukonna erinevate sidusrühmadega."Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor HADEA can be held responsible for them."