Ülevaade Icehearts Euroopa mudelist

Icehearts Euroopa projekt eesmärgiks on edendada vähemate võimalustega noorte vaimset tervist ja heaolu Euroopas Soome Iceheartsi mudelist lähtuvalt.

Järgnevalt on antud ülevaade mudeli peamistest elementidest.


Peamised mõisted

Projekt „Icehearts Europe“ on lastele ja noorukitele suunatud ennetusprogramm, mille puhul kasutatakse spordikeskset lähenemisviisi, kus mentorid toetavad noori nii kooliajal kui ka väljaspool seda.

Selles osas tutvustame peamisi mudeli põhimõtteid ja mõisteid, mis aitab koolitusmaterjalidest aru saada.
Soome - kust kõik alguse sai

Icehearts Soome pakub pikaajalist ja mitmekülgset toetust vähemate võimalustega lastele ja noortele. See on 1990ndatel Soomes loodud tõenduspõhine ja väga mõjus sekkumisprogramm. Icehearts Soome pälvis Euroopas 2016. aastal auhinnalise esikoha “Sotsiaalne integratsioon läbi spordi, vähemate võimalustega elanikkonna integreerimine” kategoorias. Icehearts’i on samuti tunnustatud parima praktikana Euroopa liidu tasandil 2021. aastal.

See video annab ülevaate Icehearts Soome algusaegadest.

Icehearts Soome tegevusi tutvustav video on selle mudeli algusaegadest. Tänaseks on Icehearts Soome mudelit ja tegevusi edasi arendatud. Allolev visuaal annab pildi sellest, kuidas programm praegu töötab:


Icehearts Euroopa: projekti põhimõtted

Selles osas tutvud Icehearts Euroopa mudeliga, kuhu on koondatud Soome Icehearts projekti parimad praktikad ja kogemused, et seda mudelit teiste Euroopa Liidu riikide organisatsioonide vajadustele kohandada ja täiendatud mudelit ellu viia.

Projekti Icehearts Europe mudel pakub spordiringide ja mentorluse kaudu õigeaegset, tõhusat ja püsivat toetust vähemate võimalustega noortele ja nende peredele.

Iga projektis osalev riik kohandab mudelit vastavalt oma riigi vajadustele, kuid läbivalt jälgitakse järgmisi põhimõtteid:

  • PÕHIMÕTE: Laps/noor on alati kõige tähtsam
  • SIHTRÜHM: vähemate võimalustega lapsed ja noored, vanuses 6-18 aastat, kes vajavad lisa toetust ja tähelepanu
  • TEGEVUS: toredad tegevused spordimeeskondades
  • TUGIPUNKT: toetav täiskasvanu mentorina.

"Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor HADEA can be held responsible for them."